Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  07.04.2021 17:55:01
Дата здійснення дії: 22.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬ-АВТО"
Код за ЄДРПОУ:  05419643
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬ-АВТО" (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 87531, Донецька область, місто місто Марiуполь, , вулиця  Макара Мазая, 6 _________________________________________________________________

Враховуючи інтереси Товариства, Наглядова Рада повідомляє про проведення Загальних Зборів акціонерів не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) днів з дати розміщення цього повідомлення, а саме, що 22.04.2021 року об 11-00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»)  за адресою: 87531, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Макара Мазая, 6, (3-ій поверх, зал засідань Товариства (б/н). (кабінет керівника б\н). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 10 год., закінчення реєстрації – о 10 год. 40 хв.. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 16.04.2021 р. На дату повідомлення про проведення зборів: загальна кількість акцій у випуску товариства - 1230000 шт., кількість голосуючих акцій - 1166907 шт.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: обрати лічильну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, до складу лічильної комісії обрати: Карпову К.О. – голова лічильної комісії, Лєйко К.Ю. – член лічильної комісії, Стефурак Я.Л. – член лічильної комісії.

2. Про укладення з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ "УКРГАЗБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), (далі – ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"), договору іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлового об'єкту, основної будівлі (автостанції) з майданчиками, А-1,а-1, а1-1, заг. площа 202,7кв.м., навіс, В-1., що знаходиться за адресою: Донецька область , м.Маріуполь, проспект (Леніна) Миру, 118 б,  ринковою вартістю 1 355 900,00 гривень; та нежитлового об'єкту, комплексу загальною площею 8544,8кв.м., що знаходиться за адресою Донецька обл. м.Маріуполь, вулиця Мазая Макара, будинок 6 , ринковою вартістю   12148000,00 гривень, що передається у забезпечення за Генеральним кредитним договором, укладеним між ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" та ТОВ  "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" (код ЄДРПОУ  39715368), ТОВ "АВТО-ЕКСПРЕС", (код ЄДРПОУ  33222009), ТОВ "ГОРЛІВСЬКЕ АТП" код ЄДРПОУ 35063511), ТОВ "СЕВЕР-АВТО" (код ЄДРПОУ 30354146), АТ «Харківське підприємство автобусних станцій», (код за ЄДРПОУ  03115293).

Проект рішення: Передати в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ "УКРГАЗБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 23697280) за кредитними зобов’язаннями ТОВ  "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" (код ЄДРПОУ  39715368), ТОВ "АВТО-ЕКСПРЕС", (код ЄДРПОУ  33222009), ТОВ "ГОРЛІВСЬКЕ АТП" код ЄДРПОУ 35063511), ТОВ "СЕВЕР-АВТО" (код ЄДРПОУ 30354146), АТ «Харківське підприємство автобусних станцій» (код за ЄДРПОУ 03115293) ) перед ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", вказаними в укладеному між ними Генеральному кредитному договорі,  нерухоме майно, що належить на праві власності ПрАТ «МАРІУПОЛЬ-АВТО», а саме: нежитловий об'єкт, основні будівлі (автостанцію) з майданчиками, А-1,а-1, а1-1, заг. площа 202,7кв.м., навіс, В-1., що знаходиться за адресою: Донецька область , м.Маріуполь, проспект (Леніна) Миру, 118 б,  ринковою вартістю 1355900,00 гривень; та нежитловий об'єкт, комплекс загальною площею 8544,8кв.м., що знаходиться за адресою Донецька обл. м.Маріуполь, вулиця Мазая Макара, будинок 6, ринковою вартістю   12148000,00 гривень, що передається у забезпечення за Генеральним кредитним договором, укладеним між ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" та ТОВ  "СХІДНІ АВТОВОКЗАЛИ" (код ЄДРПОУ  39715368), ТОВ "АВТО-ЕКСПРЕС", (код ЄДРПОУ  33222009), ТОВ "ГОРЛІВСЬКЕ АТП" код ЄДРПОУ 35063511), ТОВ "СЕВЕР-АВТО" (код ЄДРПОУ 30354146), АТ «Харківське підприємство автобусних станцій», (код за ЄДРПОУ  03115293).

3. Погодження повноважень Генерального директора Товариства Хомухи Сергія Петровича на здійснення всіх необхідних дій для  оформлення договору іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлового об'єкту, основної будівлі (автостанції) з майданчиками, А-1,а-1, а1-1, заг. площа 202,7кв.м., навіс, В-1., що знаходиться за адресою: Донецька область , м.Маріуполь, проспект (Леніна) Миру, 118 б,  ринковою вартістю 1355900,00 гривень; та нежитлового об'єкту, комплексу загальною площею 8544,8кв.м., що знаходиться за адресою Донецька обл. м.Маріуполь, вулиця Мазая Макара, будинок 6 , ринковою вартістю   12148000,00 гривень, з правом підписання всіх необхідних для цього договорів.

Проект рішення: Погодити повноваження Генерального директора Товариства Хомухи Сергія Петровича на здійснення всіх необхідних дій для оформлення договору іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлового об'єкту, основної будівлі (автостанції) з майданчиками, А-1,а-1, а1-1, заг. площа 202,7кв.м., навіс, В-1., що знаходиться за адресою: Донецька область , м.Маріуполь, проспект (Леніна) Миру, 118 б,  ринковою вартістю 1355900,00 гривень; та нежитлового об'єкту, комплексу загальною площею 8544,8кв.м., що знаходиться за адресою Донецька обл. м.Маріуполь, вулиця Мазая Макара, будинок 6 , ринковою вартістю   12148000,00 гривень, на підписання Договору іпотеки, шляхом укладення та підписання з ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" відповідного Договору на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов Договору іпотеки та відповідних додаткових угод до нього на свій власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з оформленням змін до Договору іпотеки.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою:  maryupolavto.emit.com.ua, https://smida.gov.ua/db/participant/05419643. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за місцезнаходженням товариства, кабінет керівника (б/н) , щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Генеральний директор Товариства ХАМУХА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ. Довідки за телефоном 0505327570.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.

3. Акціонери мають право до початку загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

У зв’язку з тим, що позачергові загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 ст. 47 закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

 

Наглядова рада ПрАТ «МАРІУПОЛЬ-АВТО»