Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02593820
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДТУРИСТ"
Дата, на яку складено інформацію: 07.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися