Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.06.2021 15:25:01
Дата здійснення дії: 09.06.2021
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ"
Код за ЄДРПОУ:  00709721
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» (код ЄДРПОУ 00709721),  10.06.2021 року отримала по пошті повідомлення від Галушка Миколи Вікторовича (Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул.Шевченка, буд.56 кв.24, ідентифікаційний номер платника податків 2835917691), про набуття права власності  на контрольний пакет акцій ПрАТ «МЕНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО». Повідомлення має наступний зміст:

 

 

Повідомлення про набуття права власності на контрольний

/значний контрольний/домінуючий контрольний пакету акцій

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ

СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», код ЄДРПОУ 00709721

Адреса місцезнаходження: Україна, 15600,

Чернігівська обл., м.Мена, вул.Чернігівський шлях, буд.85-А

___________________________________

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ

ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Адреса місцезнаходження: Україна, 01010,

м.Київ, вул.Московська, буд.8 к.30

 

Дата: 09.06.2021р.

           

На виконання положень ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства», Я громадянин України Галушка Микола Вікторович, проживаю за адресою: Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул.Шевченка, буд.56 кв.24, ідентифікаційний номер платника податків 2835917691, повідомляю, про те, що 09.06.2021 року, за наслідками виконання Договору купівлі-продажу цінних паперів Я, Галушка Микола Вікторович, прямо набув право власності на контрольний/значний контрольний пакет простих іменних акцій  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», ЄДРПОУ 00709721, юридична адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул.Чернігівський шлях, буд.85-А, в кількості 2 631 986 шт. (два мільйона шістсот тридцять одна тисяча дев’ятсот вісімдесят шість штук), вартість одного цінного паперу за Договором 0,05 грн. (нуль гривень 05 коп.), загальна вартість цінних паперів складає: 131 599,30 грн. (сто тридцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 30 копiйок), що становить 67,3 % від загальної кількості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ».

            Я, Галушка Микола Вікторович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.

 

Структура власності,

особи, що набула право власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій, акціонерного товариства,  та її афілійованих осіб станом на 09.06.2021р.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті контрольного/значного контрольного пакету акцій

Участь особи а товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер особи(для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою  контрольного/значного контрольного пакету акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Галушка Микола Вікторович, Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул.Шевченка, буд.56 кв.24, ідентифікаційний номер платника податків 2835917691

ФО

1

67,3

-

67,3

Галушка Микола Вікторович, Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул.Шевченка, буд.56 кв.24, ідентифікаційний номер платника податків 2835917691

-

 

 

 

Галушка Микола Вікторович, купив акції за ціною 0,05 грн. (нуль гривень 05 коп.) за одну акцію.

Дата набуття контрольного/значного контрольного пакету акцій Товариства: 09.06.2021 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено отримане повідомлення від Галушка М.В. про набуття права власності на контрольний/значний контрольний пакет акцій ПрАТ «МЕНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»: 00709721.wix.com/prat-menaplem

 

Директор ПрАТ «МЕНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»  Костенко М.І.